A tömeg- és szabadidő-sporttal kapcsolatos általános intézményi elvek

 • Támogatást élveznek a tanulmányi munkával összhangban álló, tervszerű és az egészséges életmód kívánalmainak megfelelő sportprogramok.

 • A tevékenységi kör lényeges eleme a mozgás és a tömegesítés.

 • Kiemelésre érdemes az eredmény-centrikusságból adódó teljesítmény-orientáció, valamint az életmódra gyakorolt pozitív hatás.

A sportprogramok szervezése

 • Az intézményi vezetéssel egyeztetett formában, a DSE koordinálásával, a Diák-tanács és a csoportok sport-aktivistáinak a bevonásával történik.

 • A kollégium közéleti fórumain a diákok minden sporteseményről széleskörű tájékoztatót kapnak.

 • Alapvető célunk az egyéni szükséglet és a közösségi képviselet összhangjának megteremtésével minél több diák megnyerése az adott sportág aktív művelésére.

A sporttevékenység színterei

 • A legnépszerűbb, azaz a legtöbb diákot megmozgató sportágak

 • Labdarúgás

 • Kondicionálás (erősítés és aerobic)

 • Kézilabda

 • Futás

 • Sakk

 • Asztalitenisz

 • Úszás

 • Természetjárás

A gyakorlási lehetőségek különféle formái

A gyakorlási idő a napirend által meghatározott módon, a szilenciumot megelőző és az azt közvetlenül követő időszakot jelenti.

 • Ötletszerű játékok

 • Házibajnokságok

 • Sportági tanfolyamok (úszó, önvédelem)

 • Kollégiumok közötti bajnoki tornák, kupaversenyek

 • szélesedő városon kívüli sport-kapcsolatok

A foglalkozások helyszíne és ideje

 • Belső helyszínek

  • Udvari bitumenes pálya

  • Az alagsorban lévő kondicionáló terem

  • Földszinti étterem

 • Külső helyszínek

  • A társiskolák tornacsarnokai

  • A kapcsolatos iskolák udvari területei

  • Iskolai uszodák

  • Külső szakosztályok működési helyszínei – az anyagi lehetőségek megteremtése után, a DSE és a kollégiumi alapítvány gazdálkodása, illetve pályázatok révén