Az 1981-ben átadott Gulyás Pál Kollégium olyan, állami fenntartásban működő 500 férőhelyes köznevelési intézmény, amely jelenleg 292 leány és 208 fiú számára nyújt elhelyezést. A város szinte valamennyi, azaz mintegy 25-30 középiskolájával kapcsolatban álló kollégium az utóbbi 10 év adatai alapján a szakképző iskolásoknál nagyobb számú gimnáziumi tanuló kollégiumi ellátását biztosítja. A Gulyás Pál Kollégium 2011 szeptemberétől Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működik, s ezt a minősítést 2014. 10. 11-én újabb 3 évre elnyerte. A 2014/2015. tanévben a „MENTORÁLÓ INTÉZMÉNY” megtisztelő cím birtokosa. A város központjában található, így jól megközelíthető épületben – a kényelmes, 4 ágyas szobákban való elhelyezés és a gyermekközpontú, gondoskodó nevelés mellett – a szervezett tanulási időn kívül a tanulók sokféle szabadidős program közül választhatnak.

Gulyás Pál
Gulyás Pál

A diákok számos, az intézmény által meghirdetett kollégiumi foglalkozás közül választhatnak. A szilenciumi foglalkozásokon egyéni és csoportos tanulásra van lehetőség. A kollégium szaktanárai korrepetálás, felzárkóztató foglalkozás, tehetséggondozó foglalkozások keretében segítik a tanulók minél magasabb szintű felkészültségét matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, történelem, angol, német, francia, magyar, helyesírás tárgyból.

A szabadidő hasznos eltöltését gazdag foglalkozás kínálat teszi lehetővé:

 • informatika-foglalkozások, számtalan gyakorlási illetve a tanórai felkészülést segítő lehetőséggel, a jól felszerelt számítástechnika termek és a tanulócsoportok rendelkezésére álló korszerű számítástechnikai eszközök használatával
 • színházlátogatások, a jelenlegi 100 darab, 5 előadásra szóló színházbérlettel
 • fotós, stúdió, dísznövény-termesztő, természetjáró, vöröskeresztes, környezetvédő, zenei, gasztronómiai, háztartástan, könyvtárismeret, mentálhigiéné, önismeret, kreatív ékszerkészítő, decoupage, film-klub foglalkozások
 • különféle sportági szakcsoportok foglalkozásai – labdarúgás, kézilabda, asztalitenisz, röplabda, önvédelem, természetjárás sportágban, s a mindennapi testedzést segítő gazdag kondicionáló terem gépi felszereltséggel
 • egyéni hangszeres-zenei gyakorló órák– a hangszigetelt tanulószobák kihasználásával

A tanulók kollégiumi életét teszik színesebbé a hagyományos rendezvényeink:

 • Gulyás Pál Hét, a névadó-költő születésnapjához igazított, gazdag kulturális és sport programokkal
 • sokszínű diák-önkormányzati rendezvények: Elsősavató és Ismerkedési est, Zenei Világnap koncert, Tehetség-nap, Karácsony köszöntése, Farsangolás, Önkormányzati és Kapcsolati Nap illetve a Ballagási ünnepély
 • csere-kapcsolat útján szervezett kulturális és sport-versenyek, kirándulások a városi illetve más települések testvér-kollégiumaival.

Megkülönböztető ismérveink a város kollégiumai között:

 • tanulmányi munka elsődlegessége
 • tanári segítségnyújtás és tehetséggondozás
 • működő mentor tanár – diák kapcsolatok
 • népszerű kirándulások és sokszínű kulturális programok
 • színvonalas zenés-táncos rendezvények
 • változatos sportolási lehetőség
 • kényelmes 4 ágyas szobák, otthonos környezet
 • jó könyvtár és számítógép, WIFI ellátottság

Aki egy jól megközelíthető, kényelmes kollégiumra vágyik, ahol számos barátra szert tehet, s ahol a tanulási időn kívül gazdag a szabadidős programok választéka is, válassza a Gulyás Pál Kollégiumot!

Érdeklődjön ismerőseitől és kérdezze meg a hajdani kollégistákat is, hiszen a 35 év alatt már igen sok diák lakott az épület falai között.

A kollégium vezetői és nevelőtestülete szívesen vár minden érdeklődőt és jelentkezőt!