A Beiratkozáshoz is szükséges dokumentumok az alábbiakban letölthetőek:

Dokumentum Letöltés
Diétás étkezés kérdőív Letöltés
Tájékoztató az étkezési térítési díjak befizetésének időpontjáról Letöltés
Tájékoztató az étkezési térítési díjakról Letöltés
Tájékoztató a csoportos beszedési megbízásról Letöltés
Szülői tájékoztató az étkezés megszervezéséről Letöltés
8. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez
Letöltés
9. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
IGAZOLÁS az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei gondozásra és a nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához83
Letöltés
Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez Letöltés
Szabályzat a nem magyar állampolgárságú tanulók térítési díjának megállapításához Letöltés
Élelmezésszervezők elérhetőségei Letöltés