Az intézményi diákönkormányzat szerteágazó tevékenységét a vezetésével megbízott patronáló pedagógus iránymutatásai alapján végzi. A segítő felnőtt feladata a legfőbb diák- önkormányzati szervek (Közgyűlés, Diáktanács) működésének biztosítása, az ezzel kapcsolatos tervező, szervező, irányító, elemző, értékelő és ellenőrző vezetési funkciók gyakoroltatása.

A diák-önkormányzati munka célja

 • Közösségi értékrend és normarendszer fejlesztése
 • Pozitív szokások és minták közvetítése
 • Szociális készségek fejlesztése
 • Empátia, tolerancia, kooperáció
 • Konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra
 • Szervezőkészség
 • Közösségi együttélés szabályainak elsajátítása
 • Egyén és csoport kölcsönhatásainak megértése
 • Párkapcsolatok kultúrált kialakítása

A diák-önkormányzat intézményi szervei

 • Közgyűlés
 • Diáktanács
 • 18 csoport-önkormányzat vagy csoportvezetőség
 • Diáktanács mellett működő és a csoportmunkát irányító reszortos hálózat

Az intézményi diák-önkormányzati munka jellemzői

 • A diákönkormányzat a reszortonként elkészített éves munkaterv alapján dolgozik.

 • A munkavégzés 5 reszortterület, mégpedig tanulmányi, kulturális, tisztasági- vöröskeresztes, sport, környezetvédelmi önkiszolgáló és közhasznú tevékenység formájában történik. Mindegyik feladatkörnek nevelőtanári, illetve a csoport- önkormányzat és a Diák-tanács szintjén is megválasztott felelőse van.

 • Az éves munkaprogram elfogadása, illetve a diák-önkormányzat munkájának értékelése közgyűlés összehívásával történik. Évente 3 diák-közgyűlés megrendezésére kerül sor.

 • A diák-önkormányzati szervek feladatát, valamennyi jogkörét (döntési, egyetértési, véleményezési, javaslattevő), az ellenőrző és értékelő munkája területeit, valamint a diák-vezetők jogait és kötelességeit az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata mellékletét képező Diák-önkormányzati Működési Szabályzat részletesen tartalmazza.

 • A 18 tagú Diáktanács a Diák-önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített feladatkörének eleget téve, a nagy rendezvényekhez kapcsolódóan tartja az üléseit. A köztes időszakban a Diáktanács reszortosai az aktívahálózaton és a csoportokon belül dolgoznak.