A Gulyás Pál Kollégium olyan, állami fenntartásban működő 500 férőhelyes köznevelési intézmény, amely jelenleg 292 leány és 208 fiú számára nyújt elhelyezést. A város szinte valamennyi, azaz mintegy 25-30 középiskolájával kapcsolatban álló kollégium az utóbbi 10 év adatai alapján a szakképző iskolásoknál nagyobb számú gimnáziumi tanuló kollégiumi ellátását biztosítja. Az intézményben a Tóth Árpád Gimnázium tanulói kollégiumi elhelyezése mellett az Ady Endre, a Fazekas Mihály, a Csokonai Vitéz Mihály, a Medgyessy Ferenc és a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája és Gimnáziuma, a Kodály Zoltán Szakgimnázium tanulóinak az elhelyezése is biztosított. A Gulyás Pál Kollégium 2000-től a Tóth Árpád Gimnáziummal közösen vesz részt az Arany János Tehetséggondozó Programban. A több mint 32 éves működés alatt elért nevelési eredmények és a jó tárgyi adottságok ismeretében a Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor, a Vegyipari, a Brassai Sámuel, a Beregszászi Pál, Irinyi János nevét viselő szakgimnáziumok tanulói is szívesen választják lakóhelyül a Gulyás Pál Kollégiumot.

“Legyen tied minden zengő kincs, a múlt, a jövő és a jelen!”

Gulyás Pál: „Üzenet egy másik Gulyásnak”

Kik vagyunk?

A kollégiumi célra készült és 1981-ben átadott 6 szintes épület Debrecen belvárosában található. A jól megközelíthető épületben, kényelmes, 4 ágyas szobákban nyújt elhelyezést. Az alsó két és fél szintjének szobáit a fiúk lakják, míg a felső 3 és fél szinten a leányok kaptak elhelyezést. A Gulyás Pál Kollégium 2011 szeptemberétől Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működik. A 2014/2015. tanévben a „MENTORÁLÓ INTÉZMÉNY” megtisztelő cím birtokosa.

Célunk a gyermekközpontú, gondoskodó nevelés, a tanulmányi munka segítése, a tehetségek, egyéniségek sokoldalú fejlesztése. A kollégium arculatát döntő módon meghatározza a tanulmányi munka elsődlegessége, amelyet a szavakon túl a nevelőtestület saját önképzéssel, tudatos felzárkóztató, korrepetáló és tehetséggondozó munkával bizonyít. Kiemelésre érdemes az a színes program- és tevékenység-kínálat valamint patinás hagyományrendszer, amelynek révén az intézmény helyi viszonylatban az egyik legnépszerűbb kollégiumnak számít a szülők és diákok körében.

A diákok számos, az intézmény által meghirdetett kollégiumi foglalkozás közül választhatnak. A szilenciumi foglalkozásokon egyéni és csoportos tanulásra van lehetőség. A kollégium szaktanárai korrepetálás, felzárkóztató foglalkozás, tehetséggondozó foglalkozások keretében segítik a tanulók minél magasabb szintű felkészültségét matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, történelem, angol, német, francia, magyar, helyesírás tárgyból.

A szabadidő hasznos eltöltését gazdag foglalkozás kínálat teszi lehetővé:

  • informatika-foglalkozások, számtalan gyakorlási illetve a tanórai felkészülést segítő lehetőséggel, a jól felszerelt számítástechnika termek és a tanulócsoportok rendelkezésére álló korszerű számítástechnikai eszközök használatával
  • színházlátogatások, a jelenlegi 100 darab, 5 előadásra szóló színházbérlettel
  • fotós, stúdió, dísznövény-termesztő, természetjáró, vöröskeresztes, környezetvédő, zenei, gasztronómiai, háztartástan, könyvtárismeret, mentálhigiéné, önismeret, kreatív ékszerkészítő, decoupage, film-klub foglalkozások
  • különféle sportági szakcsoportok foglalkozásai – labdarúgás, kézilabda, asztalitenisz, röplabda, önvédelem, természetjárás sportágban, s a mindennapi testedzést segítő gazdag kondicionáló terem gépi felszereltséggel
  • egyéni hangszeres-zenei gyakorló órák– a hangszigetelt tanulószobák kihasználásával

A tanulók kollégiumi életét teszik színesebbé a hagyományos rendezvényeink:

  • Gulyás Pál Hét, a névadó-költő születésnapjához igazított, gazdag kulturális és sport programokkal
  • sokszínű diák-önkormányzati rendezvények: Elsősavató és Ismerkedési est, Zenei Világnap koncert, Tehetség-nap, Karácsony köszöntése, Farsangolás, Önkormányzati és Kapcsolati Nap illetve a Ballagási ünnepély
  • csere-kapcsolat útján szervezett kulturális és sport-versenyek, kirándulások a városi illetve más települések testvér-kollégiumaival.

A földszinten kapott helyet a büfé, orvosi szoba, foglalkoztató termek, az irodák Az intézmény könyvtára a 9000 kötetes könyv, – és a 750 darabos elektronikus állománnyal áll a tanulók rendelkezésére. Az emeleteken lévő 4 ágyas szobák, a TV-szobaként is funkcionáló tanulószobák az étkező- és teakonyha valamint a szélesebb érdeklődési kört is kielégítő diákköri helyiségek szintén a diákok szabadidejének hasznos eltöltését szolgálják. Az emeleteken két 10-10 géppel felszerelt és internet csatlakozással ellátott számítógépterem áll a tanulók rendelkezésére. Az intézmény jól felszerelt stúdióval és hangosító rendszerrel, és az egész intézményben működő WIFI rendszerrel várja és fogadja a kollégistáit.

A kollégiumban 25 fő állású, javarészt tudományegyetemen szerzett egy vagy több szakos középiskolai tanári diplomával rendelkező pedagógus végzi a tanulók nevelését-oktatását. A nevelő és oktató munkát iskolatitkár és ápolónő segíti.

Az intézmény nevelőtestülete egy sikeres minisztériumi pályázat révén 2000 augusztusától a Tóth Árpád Gimnáziummal együtt lehetőséget kapott az Arany János Tehetséggondozó Program beindítására. Ezzel az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményei Egyesületének és legutóbb az Arany János Tehetségsegítő Tanácsnak is egyik alapító tagjává vált. Jelenleg az öt évfolyamon 160 tehetséges diák folytatja tanulmányait ebben a képzési formában. A programban résztvevő diákok a középiskola 5 évében kiemelt matematika és anyanyelvi oktatásban, magas szintű angol nyelvi illetve informatikai képzésben és gépjárművezetői oktatásban részesülnek. Minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy egy vagy több középfokú nyelv- és ECDL vizsgabizonyítvány, valamint gépjárművezetői jogosítvánnyal a kezükben sikeres felvételi vizsgát tegyenek, és a későbbiekben egyetemen vagy főiskolán folytassák tanulmányaikat. Ennek érdekében a tanulók – főként a kollégiumi időkeretben – komplex személyiség, – képesség – és életvitel-fejlesztő, önismereti és kommunikációs valamint tanulás-módszertani foglalkozásokon vesznek részt. A program keretében szervezett kirándulások alkalmával lehetőségük van hazánk és a határon túli magyar lakta vidékek kulturális és természeti értékeivel megismerkedni.

Az intézmény tárgyi-dologi fejlesztéseinek forrását jelenti az intézmény alapítványa, amely a szülők önként vállalt befizetéséből gazdálkodva, igyekszik a diákok tanulmányi munkáját és kényelmét egyformán szolgáló beruházásokat megvalósítani. Ehhez az intézmény vezetői, a Diákönkormányzat és a kollégium Diák Sport Egyesülete további pályázatokkal igyekeznek újabb forrásokat teremteni.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük