A Gulyás Pál Kollégium a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott és a Debreceni Intézményműködtető Központ által működtetett középiskolai kollégium, amely az intézményben elhelyezést nyert tanulók révén a város 25-30 középiskolájával van folyamatosan kapcsolatban. Diákjai nagyobb hányada a város gimnáziumaiban folytatja tanulmányait, így az utóbbi 10 év adatai alapján inkább gimnáziumi, mint egyszerűen csak középiskolai kollégiumnak tekinthető. Az intézményben a Tóth Árpád Gimnázium tanulói kollégiumi elhelyezése mellett az Ady Endre, a Fazekas Mihály, a Csokonai Vitéz Mihály, a Medgyessy Ferenc és a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma tanulóinak az elhelyezése is biztosított. A Gulyás Pál Kollégium 2000-től a Tóth Árpád Gimnáziummal közösen vesz részt az Arany János Tehetséggondozó Programban. A több mint 32 éves működés alatt elért nevelési eredmények és a jó tárgyi adottságok ismeretében a Bethlen Gábor, a Vegyipari, a Kodály Zoltán, a Brassai Sámuel, a Beregszászi Pál nevét viselő szakközépiskolák és az Irinyi János Gimnázium tanulói is szívesen választják lakóhelyül a Gulyás Pál Kollégiumot.

"Legyen tied minden zengő kincs, a múlt, a jövő és a jelen!"

Gulyás Pál: „Üzenet egy másik Gulyásnak”

Kik vagyunk?

A kollégiumi célra készült és 1981-ben átadott 6 szintes épület Debrecen belvárosában található. Az alsó két és fél szintjének 4 ágyas szobáit a fiúk lakják, míg a felső 3 és fél szinten a leányok kaptak elhelyezést. Az intézmény 500 férőhelyére felvételt nyert 208 fiú és 292 leány tanuló - a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvényben is deklarált szabad kollégium választás révén jelenleg 30 debreceni középiskola diákságából tevődik össze. A tanulók közel kétharmada gimnáziumban, a fennmaradó rész szakközépiskolában teljesíti tanulmányi kötelezettségét.

A kollégium arculatát döntő módon meghatározza a tanulmányi munka elsődlegessége, amelyet a szavakon túl a nevelőtestület saját önképzéssel, tudatos felzárkóztató, korrepetáló és tehetséggondozó munkával bizonyít. Kiemelésre érdemes az a színes program- és tevékenység-kínálat valamint patinás hagyományrendszer, amelynek révén az intézmény helyi viszonylatban az egyik legnépszerűbb kollégiumnak számít a szülők és diákok körében.

A jól megközelíthető, kényelmes elhelyezést és gyermekközpontú, gondoskodó nevelést biztosító intézményben a szervezett tanulási időn kívül gazdag a szabadidős programok választéka.

A diákok számos, az intézmény által meghirdetett kollégiumi foglalkozás közül választhatnak.

  • Könyvtári órák, a 8800 kötetes könyv, - s a közel 750 darabos elektronikus hangzó és képi anyag, illetve audiovizuális eszközpark használatával.
  • Színházlátogatások, a 100 darab, 6 előadásra szóló színházbérlet révén.
  • Fotós, stúdió, dísznövény-termesztő, természetjáró, vöröskeresztes, környezetvédő, zenei, gasztronómiai, háztartástan, könyvtárismeret, mentálhigiéné, önismeret, papírmakett-készítő, UFÓ kutató és csillagászat, „Tetőtől-talpig” kör, film-klub és pszichológiai tanácsadás valamint a különböző tantárgyi felzárkóztató diákkörök - matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, történelem, német, magyar, helyesírás tárgyból valamint a továbbtanulás információs kör segítségével.
  • Különféle sportági szakcsoportok foglalkozásai - labdarúgás, kézilabda, sakk, asztalitenisz, röplabda, önvédelem, természetjárás, zumba-fitness sportágban, s a mindennapi testedzést segítő gazdag kondicionáló gépi felszereltséggel.
  • Egyéni hangszeres-zenei gyakorló órák – a hangszigetelt tanulószobák kihasználásával.
  • Lelkisegély-nyújtó és pszicho-szociális tanácsadó órák, mentálhigiénés szakemberek, megbízott pszichológus és külső segítők illetve a városban működő civil szervezetek bevonásával.
  • Gulyás Pál Hetek, a névadó-költő születésnapjához és halálozási évfordulójához igazított, gazdag kulturális és sport programokkal.
  • Sokszínű diák-önkormányzati rendezvények, Gólya-avató és Ismerkedési est, Karácsony köszöntése, Farsangolás, Tehetségkutató verseny, Önkormányzati illetve Egészségnevelési Napok valamint Ballagási ünnepély révén.
  • Csere-kapcsolat útján szerveződött kulturális és sport-versenyek, kirándulások a városi illetve más települések testvér-kollégiumaival.

A földszinten helyet kapott büfé, orvosi szoba, a két 10-10 géppel felszerelt és Internet csatlakozással ellátott számítógépterem, a nyelvi labornak nevezett egyik illetve a pszichológiai tanácsadást segítő másik foglalkoztató, az évről-évre szépen gyarapodó kötetszámú könyvtár és olvasóterem a tanulmányi munkához szükséges optimális hátteret hivatott biztosítani. Az emeleteken lévő 4 ágyas szobák, a TV-szobaként is funkcionáló, csoportonként legalább 1 Internetes számítógéppel ellátott tanulószobák, a kölcsönözhető lap-topok, az étkező- és teakonyha valamint a szélesebb érdeklődési kört is kielégítő diákköri helyiségek szintén a diákok szabadidejének hasznos eltöltését szolgálják.

Az intézmény jól felszerelt stúdióval és az onnan kiépített videó- illetve hangosító rendszerrel illetve a már említett Internetes géptermi illetve emeleti számítógépparkkal, mint jelentős többletszolgáltatással várja és fogadja a kollégistáit.

A kollégiumban 25 fő állású, javarészt tudományegyetemen szerzett egy vagy több szakos középiskolai tanári diplomával rendelkező pedagógus végzi a tanulók nevelését-oktatását. A nevelő és oktató munkát iskolatitkár és ápolónő segíti.

A kollégium nevelőtestülete egy sikeres minisztériumi pályázat révén 2000 augusztusától a Tóth Árpád Gimnáziummal együtt lehetőséget kapott az Arany János Tehetséggondozó Program beindítására. Ezzel az intézmény az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményei Egyesületének is egyik alapító tagjává vált.

A 2004/2005. tanévtől állandósult, hogy az öt évfolyamon akár 160 tehetséges diák is részt vehet ebben a képzési formában. A 2013/2014. tanév első félévében a 153 fő Arany János Programban tanuló diák a 4,25 átlagával igyekezett bizonyítani, hogy jogosult a program nyújtotta kiegészítő támogatásokra.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók a középiskola 5 évében kiemelt matematika és anyanyelvi oktatásban, magas szintű angol nyelvi illetve informatikai képzésben és gépjárművezetői oktatásban részesülnek. Minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy egy vagy több középfokú nyelv- és ECDL vizsgabizonyítvány, valamint gépjárművezetői jogosítvánnyal a kezükben sikeres felvételi vizsgát tegyenek, és a későbbiekben egyetemen vagy főiskolán folytassák tanulmányaikat.

Ennek érdekében a tanulók – főként a kollégiumi időkeretben - komplex személyiség, - képesség - és életvitel-fejlesztő, önismereti és kommunikációs valamint tanulás-módszertani foglalkozásokon vesznek részt.

Az intézmény tárgyi-dologi fejlesztéseinek legfőbb forrását az intézmény alapítványa jelenti, amely a szülők önként vállalt befizetéséből gazdálkodva, igyekszik a diákok tanulmányi munkáját és kényelmét egyformán szolgáló beruházásokat megvalósítani. Ehhez az intézmény vezetői, a Diákönkormányzat és a kollégium Diák Sport Egyesülete további pályázatokkal igyekeznek újabb forrásokat teremteni.